Relining

Relining

Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem. Vi på Reline Vision Sverige skapar helt enkelt nya hållfasta rör i det befintliga systemet. Vi erbjuder relining med flexibelt foder och glasarmerad polyesterplast, vilken metod vi använder beror på typen av skada och vilket material ditt befintliga avloppssystem består av.

 

Stambyte

Tidigare var ett stambyte det enda alternativet. Det innebär smutsig och högljudd rivning av betonggolv och väggar, dessutom behöver de boende i regel evakueras under byggtiden. Relining är ett betydligt effektivare alternativ som är beprövat och tryggt. Vi arbetar med lösplast samt flexibelt foder (strumpa). Punktlagningar är möjligt vid mindre skador.

 

Behöver mitt avlopp renoveras?

Stopp i avloppet kan vara första tecknet på att dina rör behöver en översyn och kanske renovering. Ett hyreshus eller en villa som varit med ett tag kan ha avloppsrör och stammar med flera små eller stora skador, de blir med tiden tickande bomber. Rören börjar läcka, något som kan orsaka omfattande vattenskador i fastigheten innan problemen upptäcks.

 

Hur utförs en relining?

Enkelt uttryckt innebär relining att befintliga rör rensas och sedan fodras med en ny slitstark insida av härdad plast. När renoveringen är klar har man ett system med samma hållfasthet och funktion som nya rör. Relining är en smidig och snabb process. De boende kan i regel bo kvar under arbetets gång. Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete.