Rörfräsning

Tidens gång

Tidens gång och/eller felaktig användning av avloppsrör gör att det bildas hårda beläggningar i rören. Dessa beläggningar måste ibland fräsas bort för att återställa det ursprungliga flödet i avloppet.

 

Rensa rören

Inför en rörfräsning av en avloppsledning, skruvas toalettstolen, vattenlåset under handfatet eller köksvasken av från den ledning som skall rensas. Avloppsrören rensas med fräsverktyg så att rören blir så rena som möjligt på insidan.

 

Resultatet

Resultatet inspekteras med kamera för att säkerställa att rätt kvalité uppnåtts. De boende kan bo kvar i sina lägenheter eller hus under arbetets gång och det skapas varken avfall eller damm i samband med arbetet.