Välkommen till Reline Vision

Relining

 Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera avloppsrör. Vi på Reline Vision Sverige skapar helt enkelt nya avloppsrör i det befintliga systemet istället för riva väggar och golv för att byta ut rören. 

Vad innebär en relining?

En relining innebär att de befintliga rören infodras med ett nytt rör inuti de gamla. Istället för att byta ut de gamla avloppen renoverar man dem helt enkelt inifrån. Detta skapar ett nytt rör i röret med en förväntad livslängd på 50 år. 

Kontakta oss för mer information angående relining. Ingen fråga är för liten eller för stor. 

Relining eller stambyte?

Att använda sig av relining istället för att byta ut rören, är såväl kostnadseffektivt som miljövänligt. Genom att inte montera helt nya rör, renoverar vi istället de som finns på plats. Det i sin tur är miljövänligt och ur ett hållbarhetsperspektiv, väldigt vänligt. Det krävs enbart en bråkdel energi vid relining jämfört med att tillverka nya rör samt riva golv och väggar i diverse rum för att därefter byta ut rören. Gör det enkelt för dig, använd dig av relining.

P

Strumpinfodring i ett trasigt gjutjärnsrör från 1964.

Våra tjänster

Relining

Relining är ett smart, snabbt och kostnadseffektivt sätt att renovera gamla avloppssystem. Vi på Reline Vision Sverige skapar helt enkelt nya hållfasta rör i det befintliga systemet.

Rörinspektion

En rörinspektion ger dig en bra uppfattning om hur dina rör mår och du kan tillsammans med oss, avgöra om det är dags för eventuella åtgärder. Med hjälp av en rörinspektion, får du dessutom en förvarning och kan smidigt motverka såväl onödigt läckage som plötsliga stopp.

Rörfräsning

Tidens gång och/eller felaktig användning av avloppsrör gör att det bildas hårda beläggningar i rören. Dessa beläggningar kan fräsas bort för att återställa det ursprungliga flödet i avloppet. Detta görs normalt i samband med relining men kan i vissa fall utföras för att avlägsna hinder eller öka flödet utan att en relining är nödvändig.

HUR GÅR DET TILL?

1

Rensning

Rören rensas mekaniskt, och spolas sedan rena.

2

Inspektion

Efter rensning & spolning inspekterar vi rören med kamera då noterar placering av grenrör, dimensioner samt längd osv.

3

Relining

Strumpa installeras, grenrör fräses upp och grenförstärkningar monteras.

Reline Vision Sverige AB

kontakt@relinevision.se

Andreas Robertsson

Joakim Persson

Besök oss på Facebook