Våra tjänster

Relining
Relining är ett kostnadseffektivt och smidigt alternativ till traditionellt stambyte. Metoden innebär att ledningarna inte behöver bytas ut. Ledningarna beläggs istället på insidan med antingen en strumpa eller en flytande härdplast. Vid en relining behöver det inte innebära långa driftstopp och arbetet gör ingen åverkan på ytskikt. Arbetet går snabbt att utföra och har en förväntad livslängd på 50 år. Relining är helt enkelt ett smidigt, kostnadseffektivt och bra miljöval. 

Relining med liner (strumpmetoden)

Tekniken innebär förenklat att ett foder (en strumpa) placeras på insidan av den gamla ledningen med hjälp av tryckluft som sedan härdas.

Z 1

Rengöring

Det aktuella avloppssystemet spolas ur och rengörs ordentligt.

Z 2

Inspektion

Avloppssystemet inspekteras och filmas från insidan och alla avvikelser i systemet dokumenteras.

Z 3

Flexibelt foder appliceras

Det nya fodret (strumpan) installeras med hjälp av tryckluft som sedan härdas. Därefter inspekteras och filmas det relinade rörsystemet.

Z 4

Grenrör Och Anslutningar installeras

Uppfräsning av grenrör samt montering av grenrörsförstärkningar utförs och skapar ett tätt och skarvfritt rör.

Z 5

Dokumentation

Resultatet från reliningen dokumenteras och levereras tillsammans med film på ett USB-minne eller via en länk.

Relining med spray

Tekniken innebär att man belägger insidan av avloppsrören med härdplast i flera lager som bildar ett självbärande rör. 

Z 1

Rengöring

Det aktuella avloppssystemet spolas ur och rengörs ordentligt.

Z 2

Inspektion

Avloppssystemet inspekteras och filmas från insidan och alla avvikelser i systemet dokumenteras.

Z 3

Beläggning med spraymetod

Härdplast sprayas på insidan av rören i omgångar där man för varje omgång ökar beläggningens tjocklek.

Z 4

Inspektion av relining

Efter varje lager inspekteras röret för att säkerställa kvalitén på den applicerade beläggningen.

Z 5

Dokumentation

Resultatet från reliningen dokumenteras och levereras tillsammans med film på ett USB-minne eller via en länk.

Reline Vision Sverige AB

kontakt@relinevision.se

Andreas Robertsson

Joakim Persson

Besök oss på Facebook