Vanliga frågor

Vad är relining?

Relining är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar/avloppssystem. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Metoden används för både rör inom byggnader och under mark. 

Relining är i regel smidigare och billigare än att byta ut rören. 

Hur länge håller er relining?

Systemen och materialen vi använder är testade och har en förväntad livslängd på minst 50 år. 

Hur lång garanti ger ni på utfört arbete?

Vi lämnar 5 års garanti på utförda entreprenader enligt gällande branschnormer.

Hur fort kan rören användas efter relining?

Vid relining av grenledningar och vertikala stammar kan man normalt sett använda avloppsrören redan samma dag som reliningen är utförd.

Vad kostar relining?

Förutsättningarna mellan olika fastigheter och avloppssystem skiljer sig vilket gör det svårt att sätta ett generellt pris. Kontakta oss gärna för en offert. 

Kan jag själv se eller kontrollera i vilket skick mina rör är?

Ja, titta på de synliga rören, exempelvis i källaren. Finns det bruna prickar på rören är de sannolikt genomrostade. Tack vare den feta smutsen på insidan av röret rinner inte avloppsvatten genom hålen. Trycker man med en kniv så ser man snart hur dåliga rören är. Tyvärr är det dock så att även om röret verkar helt på den synliga delen kan det vara sönderrostat på andra ställen. Böjar är extra utsatta partier. Tänk också på ifall det har varit läckage tidigare, bör ni ta reda på orsaken. Och om ni tänker rengöra rören, tänk på att de avlagringar som finns i rören kan vara det enda som håller rören täta.

Blir det någon påverkan på bostaden?

Nej. Vi täcker in arbetsytor och demonterar och återmonterar wc-stolar och vattenlås samt arbetar från befintliga anslutningar.

Fungerar relining på alla storlekar av rör?

Ja, vi renoverar alla avloppsrör i fastigheter från 50 mm upp till 225 mm. Vi relinar även samlingsledningar, dvs. rören i källargolv. Förekommande dimensioner på samlingsledningar är oftast 110-150 mm och i en del fall upp till 225 mm.

Påverkas de befintliga rörens funktion i och med relining?

Vanligtvis är avloppsrör relinade med våra metoder betydligt tystare. Då det inre röret fungerar som ljuddämpare. Trots att rörens dimension minskar något ökas flödeskapaciteten jämfört med ett gammalt gjutjärnssystem i och med att det blir färre avlagringar. Avloppsrör är dessutom överdimensionerade vid tillverkning.

Hur fungerar relining om avloppsrören är i mycket dåligt skick?

Stora hål och skador är i regel inget hinder för reliningen men det kan utgöra utmaningar med rengöring och rensning av röret innan det är dags för själva reliningen. 

Vad händer om ett rör går sönder vid relining?

Det går inte sönder vid relining. Rensning kan orsaka att röret går sönder. I merparten av fallen är dock rören trasiga redan innan rensning.

Reline Vision Sverige AB

kontakt@relinevision.se

Andreas Robertsson

Joakim Persson

Besök oss på Facebook